Cập Nhật Bảng Giá Sản Phẩm Mới Nhất tại Phuc Food 2024

Cập Nhật Bảng Giá Sản Phẩm Mới Nhất tại Phuc Food 2024

1. Cập nhật giá các loại Chả, Nem, Ruốc Tôm, Mắm Tép

STT Tên Sản Phẩm Giá /1Kg Click để mua
1

Chả Mực Hạ Long Giã Tay Loại 1

320.000 đ Mua Ngay
2

Chả Mực Hạ Long Giã Tay Loại VIP

400.000 đ Mua Ngay
5

Chả Cá Thu Mỏng

220.000 đ Mua Ngay
6 Chả Cốm
240.000 đ Mua Ngay
7

Ram Tôm Bình Định To Vip

220.000 đ Mua Ngay
8 Chả Ram Nhỏ
260.000 đ Mua Ngay
9 Nem Tôm Phô Mai
150.000 đ/ 1 Hộp Mua Ngay
10

Nem Hải Sản

220.000 đ Mua Ngay
11 Ruốc Tôm Hạ Long
130.000 đ / 1 hộp 250gam Mua Ngay
12 Mắm Tép Chưng Tôm Thịt
390.000 đ Mua Ngay
13 Chả Hải Sản
220.000 đ Mua Ngay

2. Cập nhật giá các loại Cá Biển Khô

STT Tên Sản Phẩm Giá /1Kg Click để mua
1 Mực Khô 6-8 con
1.300.000 đ Mua Ngay
2 Mực Khô 12-15 con
1.200.000 đ Mua Ngay
3 Tôm Khô Nhỏ
4 Tôm Khô
1.200.000 đ Mua Ngay
5 Sá Sùng Khô To
4.600.000 đ Mua Ngay
6 Sá Sùng Nấu Phở
1300.000đ Mua Ngay
7 Cá Chỉ Vàng
240.000 đ Mua Ngay
8 Cá Bò (Cá Bóng)
300.000 đ Mua Ngay
9 Cá Mờn Cơm

3. Cập nhật giá các loại Cá Biển 1 Nắng

STT Tên Sản Phẩm Giá /1Kg Click để mua
1 Cá Thu Câu Nướng
360.000 đ Mua Ngay
2 Cá Phèn Hồng

190.000 đ Mua Ngay
3 Cá Thu 1 Nắng

340.000 đ Mua Ngay
4 Cá Nục

390.000 đ Mua Ngay
5 Cá Đùi Gà

160.000 đ Mua Ngay
6 Cá Đù – Cá Lanh

390.000 đ Mua Ngay
7 Cá Mối

160.000 đ Mua Ngay
8 Cá Đội Đèn

190.000 đ Mua Ngay

4. Cập nhật giá các loại Tôm Cua Ghẹ 

STT Tên Sản Phẩm Giá /1Kg Click để mua
1 Tôm Sắt Tươi Bóc Nõn To
240.000 đ Mua Ngay
2 Tôm Sắt Tươi Bóc Nõn VIP
240.000 đ Mua Ngay
3 Tôm Hấp Bóc Nõn To
320.000 đ Mua Ngay
4 Thịt Ghẹ Bóc Nõn
380.000 đ Mua Ngay
5 Bề Bề Bóc Nõn To
260.000 đ Mua Ngay
6 Tôm Lột
260.000 đ Mua Ngay
7 Tôm Nõn Tươi
280.000 đ Mua Ngay

5. Cập nhật giá các loại Mực – Bạch Tuộc

STT Tên Sản Phẩm Giá /1Kg Click để mua
1 Mực Lá
490.000 đ Mua Ngay
2 Mực 1 Nắng
420.000 đ Mua Ngay
3 Mực Trứng
380.000 đ Mua Ngay
4 Mực Tươi
280.000 đ Mua Ngay
5

Bạch Tuộc

220.000 đ Mua Ngay

6. Cập nhật giá các loại Ruốc, Nước Mắm

STT Tên Sản Phẩm Giá /1Kg Click để mua
1 Ruốc Bề Bề
130.000 đ / 1 hộp 250gam Mua Ngay
2 Ruốc Tép
120.000 đ / 1 hộp 250gam Mua Ngay
3 Ruốc Tôm
130.000 đ / 1 hộp 250gam Mua Ngay
4 Mắm Sá Sùng
390.000 đ /1 Lít Mua Ngay
5 Cốm Tươi
240.000 đ Mua Ngay
6 Cốm Khô
240.000 đ Mua Ngay
7 Xôi Cốm
240.000 đ Mua Ngay

7. Cập nhật giá các loại Cá biển tươi

STT Tên Sản Phẩm Giá /1Kg Click để mua
1 Cá Chim
390.000 đ Mua Ngay
2 Cá Thu Tươi
300.000 đ Mua Ngay
3 Cồi Mai
390.000 đ Mua Ngay
4 Cồi Điệp
390.000 đ Mua Ngay

8. Giá Sỉ Liên Hệ Tại Đây

9. Hướng Dẫn Mua Hàng Trực Tiếp

10. Hướng Dẫn Mua Hàng Online
0888 119 118